Webmaster Akademi de yer alan ders içeriklerini satın alan tüm müşteriler aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

1- a) Webmaster Akademi ders içeriklerinin herhangi bir şekilde indirilmesi, harici ve dahili ekran kayıt cihazları ile kaydı, kişisel hesabın 3. taraf izleyiciler ile paylaşılması, ders içeriklerinin bir bölümünün ya da tamamının herhangi bir şekilde farklı platformlarda video olarak paylaşılması: fikri ve Sinai Haklar Kanunu Madde 25 – (Değişik: 21/2/2001 – 4630/15 md.) de yer alan;

Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı munhasıran eser sahibine aittir.Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma
dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez.

hükmü kapsamında yasaklanmıştır. İlgili ihlali gerçekleştiren üyeler webmaster akademi’nin talep ettiği 5.000.000 TL (beş milyon TL) tazminatı ödemeyi peşin olarak kabul etmiş sayılır.

1- b) Webmaster Akademi’de herhangi bir ders izledikten sonra kullanıcının farklı platformlarda, web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, fiziki derslikler ya da yayın yapan herhangi bir platformda  aldığı ders ile alakalı eğitim, seminer, sunum, ders, teknik, taktik, ebook, vb. farklı isimler adı altında ticari kazanç elde etmesi yasaklanmıştır. Bu tip bir girişim durumunda firmanın talep ettiği 5.000.000 TL (beş milyon TL) tazminatı ödemeyi peşin olarak kabul etmiş sayılır.

1- c) İlgi 1 b maddesine istinaden kariyerinde daha önce webmaster akademi de yer alan eğitim programlarına benzer ders içerikleri üzerinden ticari kazanç elde eden izleyiciler, eğitimi satın aldıktan sonra önceki eğitim konularının webmaster akademi ile ayırt edilebilmesi teknik olarak mümkün olmadığı gerekçesi ile tüm eski ticari konularının satışını durdurmayı kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi ticari kazancın devamı durumunda katılımcı, webmaster akademinin olası ticari hak kayıplarına istinaden 5.000.000 TL (beş milyon TL) tazminatı ödemeyi peşin olarak kabul etmiş sayılır.

2- Webmaster Akademi platformunda teknik destek sistemi dışında herhangi bir destek şekli bulunmamaktadır. Kişisel iletişim araçlarından hiç bir eğitim için destek sağlanmamaktadır.

3- Satın alınan ders içerikleri 1 yıl boyunca izlenebilir, teknik destek panelinden 1 yıl boyunca müşteri yararlanabilir.

4- Teknik destek, ders içerikleri hakkındaki bilgilerin gerçekliği, güncelliği ya da geçerliliğini yitirmesi hususlarını içerebilir. Derslerin uygulanması, site, eklenti, adsense onay, içerik takibi vb. uygulama konularının teknik desteği bulunmamaktadır. Teknik destek panelini şahsına özel işlemler yapılması için kullanan üyeliklerin ısrarı durumunda bu panel kullanıma kapatılabilir.

5- Webmaster Akademi üzerinden online alınan dersler anında sistem tarafından son kullanıcıya açılmaktadır, dolayısı ile derslerin iadesi, iptali ya da farklı şekillerde nakite ya da maddi değeri olan ürünlere dönüştürülmesi mümkün değildir.

6- Webmaster Akademi hesapları kişilere özeldir, farklı kişiler ile paylaşımı yasaktır.

7- Tüm eğitimlere KDV dahildir, satın alma sayfasında yer alan profil bilgilerine e-fatura olarak yasal iş süreleri içerisinde gönderim sağlanmaktadır.

8- Fatura bilgileri satın alım sonrası değiştirilemez, faturalar iptal edilemez.

9- 1 Yıllık abonelik süresi biten kullanıcı eski ve yeni ders içeriklerine erişimini kaybeder.

10- Webmaster Akademi ders içeriklerini farklı platformlara taşıyabilir, izleyicilerden bu tip köklü değişiklikler durumunda yeni üyelik oluşturmasını talep edebilir.

11- Her eğitimi satın alan izleyicinin eğitim sayfasında belirtildiği kadar ana eğitim kategorisi ile alakalı ve legal olmak kaydı ile ders talep hakkı vardır. Bu ders talepleri eğitmenler tarafından ortalama 30 günlük bir periyot içerisinde uygun görülmesi taktirde hazırlanarak tüm kullanıcılara sunulur.

12- Teknik destek üzerinden sağlanan hizmetin ortalama yanıt süresi 12-48 saat aralığında değişmektedir.

13- Web sitemiz üzerinde yer alan canlı destek hatları üzerinden  teorik teknik destek sağlanmamaktadır.

14- Webmaster Akademi kayıtlı olan mail adreslerine ve telefon numaralarına yeni eğitim ya da güncellenen eğitim içerikleri hakkında bilgi ve kampanya duyuruları gönderebilir.

15- Webmaster Akademi sistemde kayıtlı fatura adresinize ücretsiz kargo ile olmak şartı ile sizlere önceden bildirmeksizin çeşitli hediye ve promosyon ürünleri gönderebilir.

16- Satın alınan dersin ek ders talep hakkı her üye tarafından maksimum 30 gün içerisinde bildirilmelidir. Satın alım sonrasında geçen 30 günlük süre sonunda böyle bir hakkınız kalmamaktadır.

17- Ek ders talep hakkı ile istenen derslerin tamamının çekileceği teminatı yoktur. Bu karar ilgili dersin eğitmenine aittir. İzleyici bu hükmü peşin olarak kabul etmiştir.

18-Ekleniyor olarak listelenen derslerin tamamının çekileceği teminatı yoktur. Bu karar ilgili dersin eğitmenine aittir. İlgi ders izleyici tarafından yok hükmünde kabul edilerek ders satın alınmış ve bu ders için herhangi bir hak iddia edemez şekilde kabul edilir.

18- Ders ücretleri izleyici satın aldıktan sonra farklı fiyat politikaları ile değiştirilebilir, fiyatın artması ya da azalması izleyiciye herhangi bir hak doğurmaz.

SON- Kullanım koşullarında yer alan tüm maddeler, önceden bildirilmeksizin webmaster akademi tarafından güncellenebilir, değiştirilebilir,  yenilenebilir. Bu tip durumlarda üyelik tarihi dikkate alınmaksızın tüm üyelerin son kullanım koşullarını kabul ettiği varsayılır.

Kullanım koşulları izleyici olarak tarafımca okunmuş her bir maddesi tek tek kabul edilmiştir.